IZJAVA O PRIVATNOSTI


Apartmani Terezija i Kuća za odmor Nikolina (vlasnik Joso Carić), 23286 Božava (Dugi otok), nudi svim zainteresiranima najam smještaja u vlastitim smještajnim kapacitetima.
Kroz svoje poslovanje prikupljamo i obrađujemo osobne podatke gosta i strana zainteresiranih za našu ponudu. Prikupljeni podaci se obrađuju i čuvaju na transparentan i siguran način prvenstveno poštujući vašu privatnost i u skladu sa zakonima i propisima u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji.

KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE


Podatke prikupljamo putem internet stranice www.apartments-bozava.com koristeći kontakt obrazac i formu za online rezervaciju. Za prikupljanje podataka putem internet stranice koristimo https protokol i sigurnosni certifikat (SSL) za enkripciju podataka između računala i servera.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO


Putem kontakt obrasca na poveznici prikupljamo slijedeće podatke:
- ime i prezime
- e-mail adresu
- telefon

Putem formulara za rezervaciju na poveznici prikupljamo slijedeće podatke:
- ime i prezime
- e-mail adresu
- telefon

Prikupljene podatke štitimo i obrađujemo na siguran način. Pristup podacima imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihovog posla.

ZAŠTO PRIKUPLJAMO PODATKE


Podatke putem kontakt obrasca prikupljamo:
- kako bi mogli uputiti odgovor na vaš upit
- za izradu ponude
- za povremene obavijesti koje ćete primati putem e-maila vezano uz naše ponudu i usluge.

Podatke putem formulara za rezervaciju prikupljamo:
- kako bi mogli uputiti odgovor na vaš upit
- za izradu ponude
- za povremene obavijesti koje ćete primati putem e-maila vezano uz naše ponudu i usluge.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određene i zakonite svrhe te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole.

S KIM DIJELIMO PODATKE


Osobne podatke klijenata ne prodajemo trećim stranama.

Za smještaj i distribuciju e-mail pošte koristimo usluge tvrtke Kalelarga.net, Domovinskog rata 2, Zadar, koja kao izvršitelj obrade i davatelj usluge ima osiguran administratorski pristup mail serveru za potrebe održavanja i ispravan rad usluge. Izvršitelj obrade je osigurao korištenje sigurnosnog certifikata (SSL) uz pomoć kojeg su svi osobni podaci prikupljeni putem internet stranice i dostavljeni putem mail servera u potpunosti kriptirani i zaštićeni od zloupotrebe i moguće krađe. Između voditelja obrade i izvršitelja obrade je potpisan Ugovor o povjerljivosti osobnih podataka.

Uz navedeno podaci se ne ustupaju drugim trećim stranama osim u slučajevima ako pravne državne institucije zatraže na temelju zakonske osnove te podatke.

NA KOJI PERIOD PRIKUPLJAMO PODATKE


Prikupljene podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom.

PRAVO NA PRISTUP, IZMJENU I ISPRAVAK PODATAKA


U svakom trenutku možete zatražiti uvid u vaše osobne podatke, kao i zatražiti izmjenu ili ispravak podataka slanjem e-mail poruke na e-mail adresu info@apartments-bozava.com

PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA


U svakom trenutku možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka i to možete učiniti slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@apartments-bozava.com

KAKO ŠTITIMO OSOBNE PODATKE


Podaci se prikupljaju u digitalnom obliku putem sigurne internet veze zaštićene sigurnosnim certifikatom (SSL). Za razmjenu podataka osobni podaci se kriptiraju te su na taj način zaštićeni od moguće krađe. Prema zakonu dužni smo voditi knjigu prometa, u koju upisujemo ime i prezime gosta i imaju joj pristup samo ovlaštene osobe.INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE


Per migliorare la Sua esperienza come nostro utente, questo sito web deve memorizzare sul Suo computer piccoli file di informazioni meglio noti con il nome di "cookie". I cookie, tra l’altro, servono a ottimizzare il funzionamento del sito in funzione del miglioramento della Sua esperienza come nostro utente. Navigando su questo sito web, Lei accetta l’uso dei cookie. Bloccarne l’uso è possibile: ciò non Le impedirà di navigare sul nostro sito web, ma alcune sue funzioni resteranno fuori dalla Sua portata.

CHE COSA SONO I COOKIE?


Il cookie è un’informazione memorizzata sul Suo dispositivo (PC, tablet o smartphone) direttamente dal sito web che sta visitando (cookie di prima parte), oppure in collaborazione e per le esigenze di siti terzi (i c.d. cookie di "terza parte"). Di norma i cookie memorizzano le Sue impostazioni, le impostazioni per il sito (come, ad esempio, la lingua prescelta) o impostazioni simili. In seguito, quando Le capiterà di accedere nuovamente allo stesso sito, il browser invierà i cookie che appartengono a quel sito, consentendogli di visualizzare in particolare quelle informazioni che incontrano il Suo interesse.
I cookie possono memorizzare un ampio spettro d’informazioni, compresa una parte dei Sui dati personali. La loro memorizzazione potrà avvenire soltanto se Lei lo consentirà – il sito non avrà accesso alle informazioni che Lei non ha fornito o non potrà accedere agli altri file contenuti nel Suo dispositivo (PC, tablet o smartphone).

COME BLOCCARE I COOKIE?


Se lo vorrà, Lei potrà impedire che i cookie siano memorizzati sul Suo PC. Bloccare l’utilizzo dei cookie, tuttavia, può incidere negativamente sul funzionamento di tanti siti web, il che vale anche per questo sito. Le impostazioni di memorizzazione dei cookie possono essere controllate e configurate direttamente nel Suo browser. Se desidera cancellare o bloccare i cookie sul Suo PC, dovrà aggiornare le impostazione del Suo browser (troverà le informazioni sulle modalità di cancellazione e di blocco dei cookie nel Suo browser selezionando l’opzione Guida).

PER SAPERNE DI PIÙ SU COME BLOCCARE I COOKIE


Al momento esistono alcuni siti web che consentono di bloccare la memorizzazione dei cookie per vari servizi. Per saperne di più, Le segnaliamo i seguenti siti:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

CHE COSA SONO I C.D. COOKIE DI "TERZA PARTE"??


I cookie di terza parte che vengono memorizzati sul Suo PC provengono da siti web diversi da quello che sta visitando. Si tratta, ad esempio, degli annunci pop-up, per i quali i cookie hanno la funzione di memorizzare le ricerche di navigazione dell’utente a fini di marketing.

UTILIZZIAMO I COOKIE SU QUESTO SITO WEB?


Sì, questo sito web utilizza i cookie per semplificare e migliorare la Sua esperienza di utente del nostro sito. Visitando il nostro sito web, è anche possibile che sul Suo dispositivo siano memorizzati cookie di "terza parte".

Questo sito web utilizza i cookie per monitorare i dati statistici riferiti al traffico sul sito e per valutarne il successo in termini di traffico. Per far ciò si serve anche del servizio "terzo" denominato Google Analytics.

Per saperne di più sul fornitore di questo servizio e sulle possibilità dell’utente di configurare le impostazioni dei cookie necessari: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html